Om STPK

Styrelsen.

Ordförande: Malin Nilsson
Vice ordförande: Rikard Andersson
Sekreterare: Annica Andersson
Kassör: Margareta Ljunggren
Ordinarie Ledamöter:
Mats Lemheden
Peter Brodde
Hans Hellström
Suppleant:
Olof Roth
Olof Andersson
Jesper Bengtsson
Anders Olsson
Revisorer:
Emil Roth & Hans Roth