Om Tractor Pulling och deras klasser

Tractor Pulling

 

Tractor pulling en tävlingsform där man med traktorer oftast ombyggda och trimmade och även helt special byggda maskiner drar en viktad släde/vagn, vars vikt flyttas allt längre fram över en bromsplatta (MED) som ligger och släpar på marken.  I och med att vikten flytas mer och mer över till bromsplattan så kommer motståndet för det deltagande ekipaget öka på en bestämd sträcka.

För att ändra belastningen kan man lägga på ytterligare vikt i viktboxen eller ändra hur fort den viktboxen ska röra sig på en bestämd sträcka. Det går alltså tyngre och tyngre att dra. Det gäller att komma så långt som möjligt, om traktorn klarar av 100 meter har den gjort ett så kallat FULL PULL. Om det är mer en traktor som gör FULL PULL går de vidare till final så kallad PULL OFF.  I PULL OFF brukar man lägga på ytterligare vikt så att det blir tyngre att dra belastningsvagnen, tanken är att ingen traktor ska göra FULL PULL utan stanna innan 100 meters linjen.

 

Det finns även fästen för att sätta dit skrapstål som gör det ännu tyngre. Om funktionärerna är tvungna kan de sätta ner stålpinnar eller liknande på sidorna av bromsplattan som gör det ännu svårare att dra den. Man tävlar i längd samt i flera olika vikt-, storleks- och modifierade klasser.

Olika klasser i Pullingen.

Då vikt, däck, motoreffekten och själva konstruktionen av traktorn, spelar stor roll hur långt draget kan bli. Man har därför valt att dela upp traktorerna i olika klasser för att de ska kunna tävla på så lika villkor som möjligt.

Det finns två huvud typer av inriktningar i Traktor Pulling. Stock klasserna vilken man utgår från en fabrikstillverkad traktorer i grunden. Och det andra är Modifierade, Då man i princip bygger allting själv. Så som ram, bakaxel val av motor/motorer.

Förutom dessa två huvud inriktningar så har man delat upp dessa klasser beroende på vikten på traktorn.

Vikten på traktorn är inklusive förare och alla vätskor, alltså tankad och klar och redo för att tävla. 

Beskrivningen nedan om de olika klasserna är bara till för att få en snabb förståelse vad som skiljer de olika klasserna åt. Vill du fördjupa dig mer så finns det alltid regelböcker över klasserna att ladda ner

Standard.

Traktorn ska vara original utförande, komponenter som påverkar traktorns motoreffekt är ska vara original eller tillverkarens ersättnings detalj. Det finns 6st viktklasser. 3400kg,till 13000kg mm. Motor varvet få inte överstiga 2700/rpm obelastad. Om motorn övervarvar så finns det risk för diskvalificering.

Klassen körs i olika vikt klasser.
3400Kg max cylindervolym på 5L
4400Kg max cylindervolym på 6,2L
5700Kg max cylindervolym på 7,8L
7500Kg max cylindervolym på 10,%L

Farm Stock.

Farm stock traktorer är begränsade till turbo laddning max i ett steg och samt att det är tillåtet att använda Intercooler. Huv och grill ska vara placerade på samma plats som när traktorn lämnade fabriken.

Det är tillåtet att ändra utväxling och innehållet i transmissionen till starkare material men man måste ha kvar original växellådshus och bakaxel hus. Navreduktionerna får inte ändras.

Det finns två vikt klasser i Farm Stock 3600Kg & 4500Kg.

För 3600Kg har begränsningar på motor storlek max 7L och ett varv tal på max 2700 rpm & under 6L är max varvet 3200rpm. Traktorn får max ha 6 cylindrar.

För den tyngre Farm stock klassen är max vikten 4500kg och max 9L motor med max varv på 2700 och för motorer mindre än 8,36L är max varvet 3200rpm. Max 8 cylindrar.

Farm Stock klasserna har inga begränsningar på dieselpumpen förutom max varvet.

Max 2 ventiler på cylinder. Överliggande kamaxel är förbjuden. Insprutningspump ska vara driven på original sätt.

.

Hot Farm.

Är i princip en upphottad standard traktor, där viss modifiering är tillåten för att öka effekten. Framaxel, svängningsdämpare, motorhuv, växellåda och bakaxel, alla ingående delar får endast bytas mot likvärdiga ersättningsdetaljer, inga delar få bytas för att få högre hjulhastighet än vad det som levererades från fabrik. Eftermontering av turbo och intercooler är tillåtet. Modifiering av dieselpumpen är tillåtet dock max 13mm pumpelement. Motorvarvet är begränsat till 2700/rpm obelastad. Om motorn övervarvar så finns det risk för diskvalificering. Oftast är dessa traktorer inte lämpande för vanlig drift i lantbruket.

Pro Stock.

Är klassen är den näst högsta klassen när det gäller trimnings och modifieringsgrad. Den stora skillnaden hörs tydligt under draget är att man här att man har tagit bort varvtals begräsningen. så varvtal runt 6000rpm är inte ovanligt. Klassen ska ha standard motorblock och vevaxel. Motorn ska vara placerad på original plats och ha en maximal storlek på 8,3L. Huv och grill ska vara placerade på samma plats som original. Man får bara använda över laddning i ett steg. Och det är tillåtet att ha vatten insprutning, vilket gör att det blir mer volym på avgaserna samt att man får lägre förbränningstemperatur, vilket gör att man kan få ut ännu mer effekt.

Begränsningen i denna klass är att man exempelvis endast får använda en turbo och traktorn får bara köras på diesel.

Super Stock

Som i de andra stock klasserna så måste motorn huv vara placerad på original plats. Men här upphör likheterna. Super stock är den mest extrema varianten av stock traktorerna. Man får i princip byta ut allt, original vevaxel ska dock passa i motor blocket. Man får överladda i flera steg så flera turbo aggregat är inte ovanligt. Man får också bytta bränsle till metanol, vilket gör att man kan plocka ut mer effekt. Man bygger ofta om ramen eller bygger en helt ny.

Truck Pulling.

Är i samma som traktor pulling men man drar med en lastbil istället. Klassen påminner om farm stock då man har en begränsning på varvet på motorn. Klassen är stor i Holland och USA. .

Modifierade klasser.

Traktorerna i dessa klasser är inte begränsade till ha någon standard traktor i grunden utan det är i princip fritt att bygga vilka konstruktioner och tekniska lösningar som helst, bara man följer regelverket.

Det är nästan fritt att välja motor/kombinationer i dessa klasser, så här kan man se allt från Dieselmotorer  gasturbiner, kompressor matade V8. Stora V12 till stjärnmotorer från flygplan mm.

 

För modifierade klasser över 950Kg så har man ett poängsystem för olika motorkombinationer. Det som vägs in för poängen är motortyp/storlek, typ av bränsle och vad det är för överladdning. Varje klass har en max poäng. Ibland kan man se traktorer som tävlar i två klasser att de inte har alla motorerna i gång eller så plockar man av eller sätter på och det beror på Max poängen. För att göra detta lite mer komplex så om man inte når upp till en viss poäng så får man vikta upp traktorn lite extra för att kompensera detta. Detta för att få jämnare start fält. De tyngre modifierade klasserna är 2500Kg light Modified, 3500kg Modified & 4500kg Heavy Modified. Detta enda som skiller dessa klasser åt är vikten och den maximal motor poäng man får ha. Dessa klasser kör med samma släde, viktar om och ställer in för att passa aktuell klass.

950Kg Mini Unlimited.

En liten klass när man ser till storleken på traktorn, den är endast 244cm lång från centrum på bakaxeln. Men effekten däremot är desto högre. Det är fritt fram att välja motorer och bränsle i denna klass. Men det vanligaste är en stor V8 med kompressor metanol drift med över 2000Hk. Denna klass har en egen bromsvagn.

Two Wheel Drive.

Reglerna är att klassen ska efterlikna en bil, man brukar utgå från ett bil chassi men begränsning på max en motor och V8 och högst 2600 kilo.
Från början var detta en ren uppvisningsklass men gått över till en tävlingsklass. Traktorerna är ganska så långa och har en hög draghöjd på draget. Vilket oftast resulterar i höga hjullyft.

Garden Pullers.

Stock 350Kg, 500Kg
Detta är de minsta klasserna. Som i grunden är en vanlig trädgårds traktor/ gräsklippare. Med två olika viktklasser. Traktorerna måste ha överstegringskydd. Oftast instegklass i traktorpulling för barnen.

Modifierat 500kg.

Är den minsta av de modifierade klasserna, där man har satt en begränsning på motorstorlek på max 1,5 liter och ingen överladdning, undantaget för dieselmotor. Man brukar använda sig av motorcykelmotorer. Så höga varv och skrikande motorer är inget ovanligt.

Modifierat 600kg.

Denna klass påminner lite om Mini Unlimited. Den har en längd på 240cm från centrum av bakaxeln till främsta punkt. Den är samma mått som 950kg men mindre hjul. Det finns ett poäng system för motorerna (max 100P) 2Poäng per 100cc och 40poäng per turbo och 50 Poäng för mekaniskt driven överladdning. Det är fritt att välja motor bara de klarar motorpoängen. Det vanligaste är att man stoppar in en bilmotor och trimmar den rejält. Det kan vara allt från 4 cylindrigt till V8, överladdningar är inte ovanligt. .

Compact Diesel.

Är en liten speciell klass, då det i princip i grunden är en modifierad klass men med andra regler på motorn och chassit. Samt att traktorn ska vara försedd med en huv så att den liknar en standard traktor.
Begränsningarna är en max längd på 2m från centrum av bakaxeln till främsta punkten. Max 2,5 liters 4 cylindrig diesel motor med 2 ventiler per cylinder max en turbo. Motorn har inga varvtals begränsningar. Även vatten insprutning är tillåtet,  Så varvtal runt 7000-8000 är inget ovanligt, och en effekt runt 500 hk. Och en drag höjd på upp till 35cm vilket är förhållandevis högt och ett kort chassi brukar resultera i höga hjul lyft och vilda bakhjuls körningar.